مشاوره کودک در اتاق بازی

بازی برای کودکان همانند کلام برای بزرگسالان است، بازی روشی است که در آن کودک احساسات خود را نشان می دهد، روابط خود را گسترش می دهد، تجربیاتش را نمایان می کند، آرزوهایش را فاش می کند و به خود شکوفایی می رسد.

هدف بازی درمانی در اتاق بازی بهمراه یک روانشناس کمک به رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی، کلامی، تربیتی و پرورش خلاقیت کودکان است. کودکان (بخصوص کودکان طلاق) از راه بازی حمایت عاطفی دریافت می کنند و مطالب زیادی درباره احساسات و اندیشه های خود  می آموزند. گاهی تجربه های سخت و آسیب زای گذشته را در بازیهای خود دوباره به نمایش می گذارند تا درک درست تری از آنها بدست آورند. بازی به کودک اجازه می دهد دنیا را در اندازه کوچکتر با دستها خود بسازد و تحت نفوذ خود در آورد.

محیط بازی درمانی:

محیط بازی باید ثابت باشد که معمولا شامل یک اتاق مخصوص که از نظر روشنایی و دما در جایی مناسبی از ساختمان قرار دارد. بچه ها در محدوده اتاق بازی می کنند و هیچگونه از اسباب بازی ها را نباید از اتاق خارج کنند.

دوره بازی درمانی:

دوره برخی از کودکان کوتاه است، حداقل ده جلسه اما در صورتی که مشکلات کودک پیچیده باشد به جلسات درمانی بیشتری نیاز دارد (گاهی به دو سال)، جلسات بصورت مرتب و برنامه ریزی شده و حداقل هفته ای یکبار.

نتایج بازی درمانی:

بازی درمانی می تواند نتایج کلی مانند کاهش اضطراب، کنترل خشم، کنترل هیجانات، تقویت حافظه، پرورش خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس، ... و یا نتایج خاص مانند تغییر رفتار و بهبود روابط با اعضای خانواده و دوستان داشته باشد.

اتاق بازی مرکز ما پذیرای کودکان دلبند شما است.

تلفن تماس:22594417