مرکز مشاوره مهر افزا برگزار می کند

کارگاه آموزشی " زندگی مشترک با گارانتی"

زمان: پنجشنبه ها ساعت 30/9 تا 30/11 ، پنج جلسه دو ساعته

مدرس: خانم صهبا قدس

هزینه : 150000 تومان

شروع دوره 13 آذر

مهلت ثبت نام تا 6 آذر

لطفا جهت رزو و ثبت نام با تلفن: 22594417- 22769938