کارگاه« سوءاستفاده عاطفی ممنوع » با حضور تعدادی از علاقمندان در تاریخ ۹۴/۲/۱۷ برگزار گردید .  با درخواست شرکت کنندگان قرار شد هر ماه یک کارگاه با موضوع جدید برگزار شود. کارگاه بعدی در تاریخ ۲۱خرداد با عنوان «کلید مهارتهای ارتباطی در دستهایمان»  برگزار خواهد شد .