کارگاه آموزشی تست جنگل

به نام پروردگار نور

مرکز مشاوره تخصصی مهرافزا برگزار می کند

سفری به اعماق انبوه وجود خود(تست جنگل)

استاد علیرضا انگاره چی، روانشناس بالینی و دینامیک

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

کارل گوستاو یونگ، روانپزشک و روانکاو مشهور سوئیسی معتقد بود که انسانها عمیقترین و غنیترین احساسات و باورهای خود را در لباس نمادها و سمبلها به شیوهای گوناگون ابراز می کنند.

او معتقد بود که این نمادها در عالیترین سطح خود در رویاها بیان می شوند و از این جهت، در طی شصت سال کار علمی، قریب به هشتاد هزار خواب را تعبیر کرد. بنظریونگ، ما می توانیم نمادها را، همچنین، در آیینها و مناسک گوناگون ملی- مذهبی ملل مختلف ببینیم و چنانچه بصیرت لازم و کافی را داشته باشیم، بسیاری از مکنونات آنها را در می یابیم.

تست جنگل، بر اساس نمادها و سمبلهای روانکاوانه، سفری است تصوری به انبوه وجود شما. سفری شیرین و در عین حال شگفت بر انگیز. رویا رویی با ده پدیده نمادین در این سفر که هر کدام  تعبیری از مکنونات وجود شما می باشد.

استاد علیرضا انگاره چی، روانشناس بالینی و دینامیک،برگزار کننده کارگاههای آموزشی "خود شناسی به روش یونگ"،در این سفر شما را همراهی کرده و با تعبیر و تفسیر نمادهای بر گرفته از اعماق وجود شما، شما را با خودتان بیشتر آشنا می کنند.

 

آدرس: تهران، خیابان شهید کلاهدوز( دولت)، چهار راه قنات، روبه روی بانک سپه، پلاک 222، طبقه دوم، واحد 12مرکز مشاوره و خدمات تخصصی راونشناختی- روانسنجی مهرافزا

تلفن: 22594417- 22769938

/ 0 نظر / 189 بازدید