دوره های تخلیه هیجانی

 مرکز مشاوره مهر افزا بر گزار می کند

کودکان و دانش آموزان در طول روز در معرض انواع هیجانات خوش آیند و ناخوشایند قرار می گیرند، بطوری که نه تنها آرامش خود را از دست می دهند بلکه دیگر قادر نیستند بر روی موضوعی تمرکز کنند در چنین شرایطی تخلیه هیجانی می تواند به کودکان کمک زیادی کنند.

مرکز مشاوره تخصصی مهر افزا دوره های تخلیه هیجانی را برای کودکان و دانش آموزان طراحی نموده است، در این دوره کودکان و دانش آموزان، به کمک روشهایی تخلیه هیجانی قدری از فشارها و تنش هایی که آنها را در برگرفته فاصله می گیرند و تکانه های خود را بهتر تحت کنترل در می آورند.

این دوره برای گروه سنی 5 سال به بالا در نظر گرفته شده است، حداقل ده و حداکثر در چهارده جلسه اجرا می شود. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 22769938 – 22594417 تماس حاصل فرمائید.

                                                 

 

/ 0 نظر / 146 بازدید