کارگاه آموزشی کلید مهارتهای ارتباطی در دستهایمان

مرکز مشاوره مهرافزا برگزار می کند

کارگاه آموزشی«کلید مهارتهای ارتباطی در دستهایمان »

همه انسانها نیازمند برقراری ارتباط با دیگران هستند، در سایه بودن با دیگران است که فرد می تواند به رشد و تعالی برسد. اما داشتن روابط سالم، سازنده و صمیمی با دیگران کار ساده ای نیست بلکه نیاز به کسب دانش و تمرین دارد.

آیا مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط کارآمد را داریم؟

 

/ 0 نظر / 289 بازدید