مواردی که در انتخاب همسر باید رعایت کنید

 

مواردی که در انتخاب همسر باید رعایت کنید:

1-خصوصیتهای شخصیتی و رفتاری شما تفاوت زیادی نداشته باشد.

2-تفاوت سنی زیادی بین شما وجود نداشته باشد بهتر آنکه آقایان 2تا6 سال از
خانمها بزرگتر باشند.

3-میزان تحصیلات بهم نزدیک باشد.

4-خانواده ها از لحاظ فرهنگی بهم نزدیک باشند و اگر اهل یک شهر نیستید حداقل
در آداب و رسوم نزدیک بهم باشید.

5-وضعیت اقتصادی دو خانواده نزدیک بهم باشد.

6-تفکرات مذهبی در دو قطب مخالف نباشد.

7-تناسب جسمی دختر و پسر نزدیک بهم باشد.

8-طرف مقابل شما از استقلال رای برخودار باشد و در خانواده آنها پدرسالاری یا مادرسالاری مطلق نباشد.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید